Crowdfunding film Joachim Kniepstof

Crowdfunding CINECROWD

JOACHIM KNIEPSTOF is de naam van de hoofdfiguur in een unieke serie tekeningen samengebald in een persoonlijk beeldverhaal, waaraan kunstenaar en graficus Frank Porcelijn de afgelopen jaren intensief heeft gewerkt. Het magnum opus zal deze maand in beperkte oplage in boekvorm verschijnen en laat zich omschrijven als een stapeling associaties rond het fantasiekarakter Joachim Kniepstof, aaneengeregen tot een droomachtige vertelling die niet in woorden is te vatten. Als bij moderne poëzie of muziek ervaar je een onderlinge samenhang zonder dat je daar de vinger op kunt leggen.

Ontstaan van het idee voor de film JOACHIM KNIEPSTOF

Wanneer filmmaker Andras Hamelberg halverwege het ontstaansproces de beeldsequenties ziet, wordt hij meteen gegrepen door het filmische karakter daarvan. De ongrijpbare wereld van Joachim Kniepstof, vol archetypen, symbolen uit de mythologie, en verwijzingen naar zowel Bijbelse thema’s als iconen uit de recente kunstgeschiedenis spreken hem bijzonder aan. De reeksen tekstloze beelden veranderen voortdurend van vorm en betekenis. De zwaar omlijnde kaders waarbinnen ze zijn getekend, prikkelen de creatieve geest van de filmmaker. Kunnen die met de hand getekende omlijstingen van wisselend formaat – vierkant, rechthoekig, staand, liggend, groot, klein – de dialoog aangaan met het onveranderlijke kader van film?

Andras Hamelberg, die zijn loopbaan is begonnen als experimenteel filmer, heeft als cameraman en filmmaker aan talloze theater- en televisie producties gewerkt en diverse kunst- en muziekprojecten gestalte gegeven en wil nu gaan filmen zonder gebruik te maken van een camera. Dat kan in dit geval omdat het beeldmateriaal al aanwezig is in de vorm van een fascinerend boek dat tevens dient als script voor de te maken film.

De gelijkgestemdheid tussen kunstenaar Frank Porcelijn, filmmaker Andras Hamelberg en muzikant–componist Daan Kampman vormt de basis van dit filmproject. Zij delen dezelfde opvatting en visie wat betreft de vraag hoe een gezamenlijk kunstwerk tot stand moet komen. Tekenmateriaal, filmtechniek en geluid worden simultaan door de drie kunstenaars tot één geheel gesmeed met als eindresultaat een film die de algemene indeling in categorieën ontstijgt. Een experimentele film die door het gebruik van louter tekeningen doet denken aan animatie maar dat niet is omdat de beelden zelf niet bewegen of beweging suggereren: het is de montage die beweegt. Een aanzet hiertoe is te zien in de trailer die inmiddels door velen enthousiast is bekeken. De begonnen dialoog tussen filmer, tekenaar en muziekmaker in deze drie en een halve minuut durende film is een belangrijke uitdaging om in een nieuw uitgebreider filmproject voort te zetten.

 

De financiering

Om de film te kunnen realiseren willen de makers een budget verwerven via Crowdfunding. Hiermee kan het tekenwerk, de montage en de soundscape worden bekostigd. Binnen de gedachte van een co-creatie project is deze vorm van financiering een mooie gelegenheid voor geïnteresseerden een bijdrage te leveren.

Tenslotte

De film, die vijftien minuten zal gaan duren, willen we aanbieden als voorfilm in filmhuizen, bij exposities en film/kunst festivals en online plaatsen via een speciale link op de nieuwe website over Joachim Kniepstof. Uiteraard komt er na realisering een feestelijke première voor alle betrokkenen en participanten aan de crowdfunding.

Het boek is gedrukt!

 

 

Nog mooi voor het einde van dit jaar heeft Pantheon Drukkers in Velsen-Noord kans gezien de gehele oplage van het boek JOACHIM KNIEPSTOF in schitterend offset te drukken. De sheets zijn vervolgens door Boekbinderij J.Voetelink & Zoon te Haarlem tot een flatbook gemaakt met als resultaat een indrukwekkend boekwerk waarvan alle 122 pagina’s altijd mooi vlak liggen, van de eerste tot de laatste bladzijde. JOACHIM KNIEPSTOF is 50 mm dik geworden en weegt maar liefs 3,2 kilogram!,

Met hulp van Peter Janssen Groesbeek zijn alle honderdelf door Frapor ter plekke genummerde exemplaren de afgelopen dagen in hoezen geschoven, geseald en in dozen verpakt.

Volgend voorjaar zal het boek bij Boekhandel Van Rossum in de Beethovenstrat in Amsterdam worden gepresenteerd.

TERUG